Het zal u niet ontgaan zijn. Er is een heleboel verandering gaande binnen de Katholieke kerk. Het aantal gelovigen neemt af, kerken moeten in rap tempo sluiten en overal zitten priesters, pastoraal medewerkers en vrijwilligers met dezelfde vragen. Hoe betrekken we meer mensen bij de kerk? Hoe moet het nu verder? Ook veel van u zullen deze vragen hebben. Soms zijn er ook prachtige ideeën, maar niet altijd worden deze ideeën gehoord.

Om dat te veranderen heeft Paus Franciscus nu een synode georganiseerd. Synode betekent samen wandelen en het thema van deze synode is synodaliteit. Oftewel het is een bijeenkomst over het bijeenkomen.
Dit betekent dat er voor het eerst in de historie van onze kerk een soort pauselijk enquête georganiseerd wordt.

Op 9 en 10 oktober 2021 heeft de Paus de aftrap gegeven voor een grootste raadpleging op lokaal niveau. Iedere parochie wereldwijd heeft een vragenlijst gekregen om voor te leggen aan een aantal geselecteerde leden. Dus niet enkel priesters, maar ook leken, vrijwilligers, zelfs niet-katholieken kunnen gevraagd worden.

Het zal een periode van wederzijds luisteren zijn waarin iedereen – kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken – een leidende rol speelt en niemand kan worden beschouwd als een simpele speler. Het doel is niet om ieders individuele mening te verzamelen, maar eerder om te horen wat de Heilige Geest stilletjes – en misschien verrassend – door de ander zegt. Aldus Paus Franciscus.

Dit alles zal ongetwijfeld niet direct tot wereldschokkende veranderingen leiden, het blijft tenslotte een advies, geen bindende overeenkomst. Maar het feit dat er op zo’n grote schaal naar zoveel verschillende mensen geluisterd gaat worden is op z’n minst hoopgevend. Het zegt iets over het verlangen van Paus Franciscus naar meer openheid, transparantie en inspraak. Dat soort grote veranderingen vergt tijd en deze synode is een mooie eerste stap.

Wordt vervolgd……

 

Bron: One, parochieblad Sint Jan de Doperparochie – Vecht en Venen