Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie.

Kardinaal Eijk: “Over het resultaat hiervan zult u zo spoedig mogelijk per e-mail worden geïnformeerd, mede in aanmerking nemend dat u natuurlijk voldoende tijd zult moeten krijgen voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.”

De gehele brief kunt u hier downloaden.

Download PDF