Voorbede

Voorbede2021-10-07T13:02:55+02:00

13 & 14 juli

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ banden Driebergen-Rijsenburg

Aanleiding/actualiteit
“Bij een transitie hoort ook pijn”, stelt Jaap Smit, vertrekkend commissaris van de Koning in Zuid Holland (Trouw 5 juli 2024). “Zonder die pijnlijke keuzes komen we geen stap verder.” Hij zegt dit omdat hij zich zorgen maakt om de patstelling rondom stikstof en natuur. “We blijven steeds om die pijn heen draaien. De stikstofcrisis is een gevolg van dat we de bal steeds weer voor ons hebben uitgeschopt, en waarschuwingen hebben genegeerd. Nu is een echte transitie nodig.” Daarbij horen radicale, soms pijnlijke keuzes. De aantreding van het nieuwe kabinet versterkt zijn zorg. Is dit kabinet wel bewust van de noodzaak van die transitie? En voelt het de urgentie van de noodzakelijke maar pijnlijke maatregelen wel? Hij is niet optimistisch maar wel hoopvol.

Uit encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus
Continuïteit is onontbeerlijk, omdat men politiek beleid met betrekking tot klimaatverandering en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer een regeringswissel plaats vindt. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die tijdens een lopende regeringsperiode niet zichtbaar worden. Daarom zal er zonder druk van de bevolking en de instellingen altijd verzet zijn om in te grijpen, zeker wanneer er dringende kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheid met de bijbehorende kosten, op zich neemt, beantwoordt niet aan de ‘op efficiëntie en onmiddellijk resultaat gerichte’ logica van de huidige economie en politiek. Maar als hij  (of zij) de moed zal hebben om dit toch te doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal hij een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten (LS181).

Voorbede

Een nieuw kabinet wordt op weg gezet om de transitie naar een duurzame samenleving gestalte te geven; dat het de wijsheid mag ontvangen om de noodzaak daartoe in te zien en de moed om de noodzakelijke en pijnlijke keuzes te maken.

Ga naar de bovenkant