Voorbede

Voorbede2021-10-07T13:02:55+02:00

24 & 25 februari 2024

Ton van Leur, H. Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding: We zijn al op weg in de veertigdagentijd; de dagen lengen en we zien uit naar de lente, naar een tijd van vernieuwing. Het is een tijd van gebed, een tijd waarin we tot inkeer kunnen komen en na kunnen denken over de vergankelijkheid en wisselvalligheid van al het aardse. Een periode waarin we ons meer nadrukkelijk kunnen richten op de bescherming en het behoud van de aarde en waarin we ons kunnen bezinnen op de ongelijke verdeling van rijkdom en armoede en het onrecht in de wereld. De veertigdagentijd is bij uitstek een periode voor ons om stil te staan bij onze eigen leefstijl, juist in de drukte van alledag en is bedoeld als een moment van heroriëntatie op ons leven. Als uiting daarvan nemen we een periode van soberheid in acht en denken we na over een duurzame omgang met de schepping.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’
Soberheid die bewust en in vrijheid beleefd wordt, werkt bevrijdend. Het is geen minder leven, het is geen lage levensintensiteit, wel totaal het omgekeerde. Want zij die van ieder ogenblik het meest genieten en dit het best beleven, zijn degenen die niet langer hier en daar wat meepikken en steeds op zoek zijn naar wat ze niet hebben, maar zij die ervaren wat het betekent iedere persoon en ieder ding te waarderen. Ze leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste werkelijkheden en weten ervan te genieten. Ze slagen erin onvoldane behoeften te beperken en ze zijn minder vermoeid en minder ongerust. Men kan weinig nodig hebben en intens leven, vooral wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, in dienstbaarheid, in het ten volle benutten van het eigen charisma, in muziek en kunst, in contact met de natuur, in gebed. Geluk vereist dat we sommige behoeften, die ons hoofd op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het keven biedt. (LS, nr. 223)

Voorbede

Barmhartige God, wij bidden voor ons onszelf, dat wij bewuste keuzes maken in hoe wij omgaan met de mensen om ons heen en met Uw schepping.  Wij vragen U in deze veertigdagentijd ons te helpen om sober en in eenvoud te leven. Leer ons te vasten door het brood te delen met de hongerige, de vluchteling onderdak te geven en de verdrukte vrijheid te bieden.

 

Ga naar de bovenkant