Enkele parochianen zijn achter de schermen al bezig met de voorbereiding van de Vredesweek. Eén van hen gaf verschillende goede ideeën door, die op allerlei plaatsen in het land gaan plaatsvinden, en waaraan kerken vaak deelnemen. Bv. een Ontwapeningsdag (waar jongeren en anderen letterlijk hun wapens inleveren). Of een vredeswandeling ‘Walk of Peace’, langs plaatsen en instellingen die uitnodigen tot gesprek: een multiculturele basisschool,  een monument voor de tweede wereldoorlog, Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils; mensen lopen in kleine groepjes en de stadsdichter wordt uitgenodigd een gedicht te schrijven voor de Vredesweek. Een tentoonstelling en een lespakket voor scholen over hoe je zelf een tentoonstelling maakt over vrede. En nog veel meer. We hopen dat er in onze dorpen en in onze parochie ook weer werk van gemaakt wordt.