Onze emeritus-pastoor Frans Verhaar heeft te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen niet meer zal voorgaan in de zondagsvieringen. Locatieraad en Pastoraatgroep hebben uiteraard alle begrip voor deze beslissing. We kijken met grote dankbaarheid terug op een lange periode waarin Frans, eerst als pastoor en later als emeritus, ons verbond in onze geloofsbeleving.

Veel parochianen, in de eerste plaats de parochianen van Sint Petrus’ banden, maar ook parochianen van andere locaties binnen Sint Maarten waar Frans met regelmaat voorging, hebben de manier waarop hij voorging ervaren als inspirerend en bemoedigend. In zijn preken wist hij velen te boeien en te raken en stof tot nadenken mee te geven. Niet voor niets zijn de preken altijd gepubliceerd als ‘Terugblik’. Zijn overpeinzingen op de achterkant van het liturgieblad, onder de titel ‘Zittend aan de keukentafel’, gaven een doordachte visie op de alledaagse werkelijkheid.

Zodra het mogelijk is om hem samen, als geloofsgemeenschap, te bedanken voor zijn grote inzet en bijdrage, zullen we dat zeker doen.
Overigens hoeven we Frans niet helemaal te missen als voorganger, want hij blijft een van de voorgangers van de vieringen op woensdagochtend in de Petrus- & Pauluszaal.