Sinds 2015 wordt tijdens de Vredesontmoeting de Vredesduif van Zeist aangeboden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. Ellen de Boom werd in 2015 als eerste benoemd tot Vredesduif van Zeist, daarna volgden Najib Zahri (2016, directeur van de Stichting Toléarance), Jantje Paasman (2017, de Weggeefwinkel), Gertjaap Kardol (2018) en Mien Dittmar (2019).

Op 27 september a.s. wordt de Vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 15.30 uur in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist.

De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:

  • Het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar.
  • Het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen.
  • Volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden.
  • Verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Ken je iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif? Je kunt je nominatie tot uiterlijk 21 september mailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!