Zondag 25 september om 15.00 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de Vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02.
Tijdens deze bijeenkomst worden vredesteksten uitgesproken door mensen van verschillende religieuze achtergronden. Er is ook muziek.
Dit jaar wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Theo Nederstigt, vredesduif 2021/2022. Er kunnen deze keer geen nominaties ingestuurd worden, er wordt iemand voorgedragen door het Platform. Het is mogelijk de laatste keer dat de vredesduif wordt uitgereikt. Volgend jaar kijken we naar een andere vorm.

Houd ook voor de vredesontmoeting de website van de Raad van Kerken en het Platform in de gaten www.raadvankerkenzeist.nl of www.platformlenrzeist.nl.