“We refuse to be ennemies”, dat staat in verschillende talen te lezen op een grote steen bij de ingang van de Tent of Nations, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Een zeer bijzondere plek! Dat is hun levensmotto, stevig geënt op de verhalen uit het evangelie van Jezus van Nazareth.
De laatste jaren is de familie aan alle kanten belaagd door kolonisten, hun nabije buren. Drie jaar geleden zijn 1500 vruchtbomen in de vroege  morgen omgehakt en afgelopen mei 1000 bomen in brand gestoken. Ondanks alle verdriet en pijn heeft de familie besloten door te gaan en deze vredesplek te blijven koesteren. Er komen jaarlijks veel vrijwilligers uit alle delen van de wereld om de familie te helpen met het werk. Helaas heeft de Corona epidemie dit bijzondere vredeswerk stilgelegd.

Als afsluiting van de vredesweek is er op zaterdag 25 september op 20 plekken in Nederland een Vriendenmiddag van de Tent of Nations georganiseerd. U bent hiervoor uitgenodigd in het parochiecentrum van St. Petrus’ banden te Driebergen. Via skype worden we verbonden met de familie Nassar en we luisteren naar een speech van Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist). Daarna gaan we met elkaar in gesprek met tot slot een vrolijke noot.

Wat let u om eens te komen luisteren naar wat deze familie Nassar bezielt?
Ze waren al tweemaal in Driebergen. Vaste gasten in ons midden.

Datum: zaterdag 25 september 2021
Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur.
U kunt zich opgeven bij:
Gerrit van Dijk,  gerritvandijk@wgcatharijne.nl, 
Marijke Egelie-Smulders, egelie.smulders@hetnet.nl
Centraal landelijk adres, tentofnations@gmail.com

Nogmaals welkom namens het voorbereidingscomité,

Joke de Zwaan, Totie Vlek, Gerrit van Dijk, Marijke Egelie