Traditiegetrouw vragen wij u in het najaar om een vrijwillige bijdrage voor ons parochieblad. Uw bijdrage wordt gebruikt om de kosten van redactie en productie te dekken. De opbrengsten van de advertenties zijn niet voldoende om deze kosten te compenseren. We hopen daarom op een (vrijwillige) bijdrage van alle lezers.
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL78 INGB 00079031 46 o.v.v. “bijdrage Mantel”

Bij voorbaat dank!
Locatieraad Zeist