Als de kerken open gaan zijn er verschillende dingen anders dan anders. Uw eigen kerk zal u op de hoogte stellen. In het algemeen kunt u het volgende verwachten: Er is of een eucharistieviering of een gebedsviering, een woord- en communieviering is door het bisdom nog niet toegestaan. Elke kerk oefent eerst met dertig mensen. Daarna is reserveren alleen nodig als er meer dan honderd mensen verwacht worden, of als er meer kerkgangers verwacht worden dan de anderhalve meter toestaat. Er staan desinfectiezuilen, voor als u de kerk binnengaat, die met de voet bediend worden. Er is een vrijwilliger om te helpen. Wij zouden als Pastoraal team ook liever wijwater zien, maar ja. De plaatsen zijn zo verdeeld dat we op anderhalve meter afstand kunnen zitten. In de viering is er een klein groepje cantores, die zingen, maar helaas mogen we nog niet meezingen. De Communie wordt uitgereikt vanachter een scherm. Koffie na afloop is mogelijk, als het gebouw in orde is, dat hangt een beetje van de locatie af. En er wordt ook gekeken of het bv. in de tuin kan.