Het geschikt maken van onze kerk voor diensten tijdens de corona-crisus vraagt om erg veel extra inzet. Hierbij volgen wij de protocollen van het bisdom, zorgen we voor een planning van de bezoekers, routing en bewegwijzering in de kerk, hygiëne, begeleiding en nog veel meer.

Graag wil de locatieraad en de pastoraatsgroep haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers onder leiding van het corona-team (Ron van der Horst, Hanneke van Gameren, Jaqueline Bouma en Raquel Greeven) die het mogelijk hebben gemaakt dat er weer een (beperkt) aantal bezoekers een kerkdienst kunnen bijwonen.