Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Sta in de week van 20 juni – Wereldvluchtelingendag – samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht.
Op 18 en 19 juni is er een 24-uurs Wake voor Vluchtelingen in het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. Kerk in Actie heeft een handleiding om plaatselijk een Wake voor vluchtelingen te houden. En zij hebben ook materiaal om in actie te komen voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland. Deze informatie is te bestellen op de website van Kerk in Actie.