Dit jaar is onze parochiedag niet doorgegaan. Toch willen we de warmte van onze patroonheilige Sint Maarten in onze parochie met elkaar delen. In Trouw lazen we in een onderzoek van de Vrije Universiteit hoe één -op-één contacten een grote rol spelen in ons welzijn. Maar hoe dan, in deze coronatijd? We denken aan hoe blij je kunt zijn met een echte ouderwetse brief. Liefst op mooi papier. Een brief waar aandacht en tijd aan is besteed. Schrijft u er nog wel eens één? Krijgt u er nog wel eens één?

Doe mee met ons brievenproject. Laten we met elkaar uitwisselen waar we licht en warmte zien. Probeer drie dingen te noemen in uw brief, die u afgelopen week opvielen. We koppelen steeds 2 mensen aan elkaar, zodat er verbinding ontstaat kriskras door de parochie heen. Zodat we elkaar kunnen bemoedigen en helpen vol te houden, waakzaam te zijn, opmerkzaam te zijn op kleine waardevolle tekens van warmte, licht en hoop.

Geef u op, onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats bij Nelleke Spiljard, pastoraal werker n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl of per telefoon 06-37119113.

In het kader van de privacy zal hiermee zorgvuldig worden omgegaan.