Zes maal per jaar ontvangt u “de Mantel van Sint Maarten”, het kerkblad van onze Sint Maarten­parochie, in gedrukte versie of digitaal. Daarnaast verschijnt tweewekelijks de Digitale Nieuwsbrief.

Om een Mantel te maken moeten er kosten worden gemaakt zoals die van de redacteur en drukker. Deze kosten worden deels betaald door advertentie-inkomsten. Voor het overblijvende deel zijn wij afhankelijk van een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage van parochianen die het blad ontvangen.

Wilt u beide versies van ons parochieblad blijven ontvangen dan is uw vrijwillige bijdrage van groot belang!

Als richtbedrag zou een bijdrage van € 10,- per jaar voor 6 gedrukte Mantels en € 5,- per jaar voor alle digitale exemplaren kostendekkend zijn. Maar ook elk ander bedrag is welkom!

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer NL32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries te Leersum, o.v.v. BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 2019/2020

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Sint Andries Leersum-Amerongen