Het is twee voor twaalf voor het klimaat. Daarom luiden een aantal kerken in onze parochie op 1 december om 2 minuten voor 12 uur de noodklok. Milieuorganisatie Greenpeace heeft de kerken gevraagd om dit aan de vooravond van de klimaattop in Katowice (3 tot 14 december) te doen. Met het luiden van de noodklok vragen we aandacht van burgers, de politiek en bedrijfsleven voor een transitie naar een duurzamere wereld. De klimaatverandering gaat ons immers allen aan. Wij zijn de eerste generatie die werkelijk de nadelige gevolgen ervan ondervindt en de laatste die er wat tegen kan doen.

Klimaatverandering valt niet meer te ontkennen. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, oogsten mislukken door langdurige droogte of overstromingen. Maar juist nu moeten we niet bij de pakken neer gaan zitten. Nu moeten we doorpakken. Het is de hoogste tijd om in actie te komen. Helpt u ook mee om het tij te keren?

De groene Catharinakerk in Woudenberg organiseert na het luiden van de klok nog een korte bijeenkomst onder het genot van fair trade koffie, muziek en enkele korte presentaties. U bent hierbij van harte uitgenodigd.