Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de Universiteit Tilburg, houdt vanaf vrijdag 5 februari 2021 negen keer, van 15.00 tot 16.00 uur, een wekelijks webinar over Fratelli Tutti, steeds ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken. Wat zegt de encycliek over thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap? Elk webinar combineert een korte inleiding op het thema met gezamenlijke tekstlezing en discussie. De deelnemers wordt gevraag om vooraf een deel van de encycliek te lezen en hun vragen te formuleren. De reeks is een initiatief van het Franciscaans Studiecentrum (FSC). Deelname kost €35. Meer informatie over thema’s en inleid(st)ers en opgeven via www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/fratelli-tutti.