Aan de hand van deze woorden uit het evangelie naar Johannes organiseert de Raad van Kerken Doorn op zondagmorgen 17 januari 2021 de jaarlijkse oecumenische viering.  De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen met de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld.

De dienst staat in het teken van de Week van gebed voor de eenheid van christenen en wil uitdrukking geven aan het verlangen naar eenheid en verbondenheid als christelijke geloofsgemeenschappen in Doorn. Dat geldt zeker ook in deze bijzondere tijd van sociale distantie.

 Van harte nodigt de Raad van Kerken Doorn iedereen uit voor deze gezamenlijke viering die, zoals bekend, dit keer voor de meesten van ons alleen digitaal via kerk TV zal zijn te volgen.We hebben voor deze viering een filmpje opgenomen bij de Mariagrot in Driebergen. Ted en Gerard Snijders zingen daar een Ave Maria. In de viering, aan het einde van de liturgie, komt dit in beeld.
Overigens zal er in de dienst wel weer speciale aandacht zijn voor de kinderen.

Plaats:                  Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn
Datum:                17 januari 2021
Tijd:                      10:00 uur
Voorgangers:    Bert Cozijnsen (De Ludenkapel, Vrijzinnigen Doorn),
Sophie Hofstee (Protestantse Gemeente Doorn),
Jeanette van Osselen (Sint Martinus Parochie Doorn),
Hanne de Rooij (Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn),
Carl van Waaij (secr. Raad van Kerken Doorn).
Gijs van den Brink (Elim gemeenschap Doorn) deed ook mee in de voorbereiding maar is niet aanwezig in de viering. Een loflied, de bijdrage van de Elim gemeenschap, zal getoond worden via de beamer.

Website:             https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren. Klik vervolgens op ‘live kerkdienst’ en kies voor ‘live meekijken’.

Download liturgie oec. viering Doorn zondag 17 januari 2021