Op 12 januari 2020 organiseert de Raad van Kerken zoals gebruikelijk de oecumenische viering (10.30 uur) in het kader van de Week van de Eenheid in de Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Thema: Buitengewoon, ontleend aan het boek Handelingen 28 vers 2. Het gaat over een bijna schipbreuk, de boot van Paulus en zijn volgelingen strandt voor het eiland Malta en de mensen die daar aanspoelen zeggen: “ze (plaatselijke bevolking) waren daar buitengewoon vriendelijk voor ons”. Voor de kinderen is er kinderwoorddienst.

Alle bij de plaatselijke Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen nemen deel aan deze viering. De eigen kerken zijn die ochtend dicht.

Jeanette van Osselen