De wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen valt dit jaar van 17 tot en met 24 januari 2021. Thema: ‘Blijf in mijn liefde’.  Meer info over deze Week van Gebed zie: www.weekvangebed.nl.

In deze week is er 3x een online gebedsbijeenkomst, steeds van 19.30-20.00. Kijk op de website van deze gemeentes voor nadere informatie.

Op zondag 24 januari is er een oecumenische dienst om 11.00 in de NoorderLichtkerk.

Taizé is een bekende plek, een broedplaats van geloof en ontmoeting, oecumenisch en open. Dat er ook een soortgelijke zustergemeenschap bestaat is veel minder bekend. Dat is Grandchamps, een gemeenschap van zusters, net zo zeer een plaats van inspiratie. Grandchamps verzorgt dit jaar de liturgie voor de gebedsweek. Ze kiezen voor een verdeling in drieën, alsof het de wakes in het klooster zijn, elk met een eigen karakter. We krijgen daar vast veel van mee, wanneer we de oecumenische viering op 24 januari meebeleven. Voor een kleine groep kan dat in de kerk, maar thuis kunt u zeker meekijken of luisteren.

‘Blijf in mijn liefde’, dat motto kozen de zusters: ze willen ons verbinden met de liefde van Christus, de Eerstgeborene van de schepping. Diverse Psalmen en een lezing uit Kolossenzen 1 geven de toon aan.

Voorbereiders en voorgangers zijn Harrold Zemann, Roel Bosch, Jeannette van Andel, Peter Sodaar, Martin Rus. Zangers uit de NoorderLichtgemeente verzorgen de zang, organist is Jan Meurs. Deze viering begint om 11.00 uur.

I.v.m. verscherpte coronamaatregelen is het nu nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel bezoekers er welkom zijn. Kijk daarvoor op de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl

De viering wordt livestream  https://www.youtube.com/channel/UCcfIn-KbLJZh8LGXm7dGASA en via kerkomroep http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10512  uitgezonden.