In Doorn is er zondag 15 januari 2023 om 10:30 uur een oecumenische viering in de Maartenskerk, waaraan verder de Ludenkapel, Elim, de Nederlands Gereformeerde Kerk en wij als Martinuskerk meewerken. Er is veel samenzang, maar de zanggroep van Elim zal zeker ook een lied in het Farsi zingen.

We staan stil bij een bijzonder raam in de Maartenskerk. Met gastsprekers, klankbeeld, kinderwoorddienst en verschillende bijdragen zal het een levendige viering worden, aansluitend bij het wereldwijde thema, dit jaar aangereikt door de christenen van Minnesota: Doe goed, zoek recht.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Foto: Hetty Wouda