Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk, Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Bomen helpen boeren.”Agroforestry.”
Een combinatie van landbouw en bosbouw heeft volgens landbouwkundigen de toekomst en kan helpen de stikstof- en CO 2-uitstoot te verminderen. Er zijn honderden combinaties mogelijk. Zo laten Jan en Hanna Cremers op hun Hanna Hoeve in Westerhove hun vleeskoeien grazen tussen twee hectare walnotenbomen.

Relevantie
Bij mengteelt zijn minder bestrijdingsmiddelen nodig en is er een stabielere opbrengst.
De bladeren die de bomen laten vallen zijn een lekker hapje voor de koeien.

Uit de encycliek Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) van Paus Franciscus
“Nieuwe biologische onderzoeksmogelijkheden”
Elke overweging over de menselijke interventie op planten en dieren, die vandaag genetische wijzigingen inhoudt vanuit de technologie, om de mogelijkheden te benutten die aanwezig zijn in de materiele werkelijkheid, moet in dat kader gezien worden. Het respect van het geloof voor het verstand houdt in dat we aandacht moeten schenken aan wat de biologische wetenschappen – die zich onafhankelijk van economische belangen hebben ontwikkeld – ons kunnen leren over biologische structuren, hun mogelijkheden en mutaties. In elk geval is een verantwoorde interventie deze die zo ingrijpt in de natuur, “dat ze haar helpt zich te ontwikkelen volgens de lijn van de schepping gewild door God”.

Voorbede 

Laten wij bidden voor de vele jonge mensen die zich bezighouden met een verantwoorde combinatie van landbouw en bosbouw voor de toekomst, om zo stikstof en CO2 uitstoot te verminderen. Laat ons bidden..