Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
De bioloog Frans de Waal heeft een nieuw boek geschreven ‘Mama’s laatste omhelzing’. Het gaat over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over ons zelf.

Relevantie
Er is (biologisch gezien) geen principieel verschil, geen gapende kloof, tussen mens en dier. Dieren zijn ook slim en kennen emoties en empathie. Een pleidooi om ons hiervan bewust te zijn in onze omgang met dieren in het algemeen en met boerderijdieren en proefdieren in het bijzonder.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Hij (Franciscus van Assisi) stond in verbinding met heel de schepping en preekte zelfs tot de bloemen en hij nodigde ze uit om God te prijzen en lief te hebben, als met rede begiftigde wezens. Zijn reactie was veel meer dan een intellectuele waardering of economische berekening, omdat voor hem ieder schepsel een zuster was, met hem verbonden door banden van genegenheid. Daarom voelde hij zich geroepen zorg te dragen voor alles wat bestaat.

Voorbede
Bidden we voor deze wereld. Dat we met liefde omgaan met elkaar en met al uw schepselen, als broeders en zusters, zoals u dat voor ogen stond toen u keek naar het werk van uw handen en zag dat het zeer goed was.