Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Steen als duurzaam alternatief voor papier.

Relevantie
Notitieboekjes, verpulverd steenafval uit de mijnsector wordt gemengd met een bindmiddel, en kijk: steenpapier. Een duurzaam alternatief, want er komt geen boom aan te pas en voor de productie is geen water nodig. De productie van een ton steenpapier bespaart 957 kilo CO 2 ten opzichte van traditioneel papier. Het steenpapier is oneindig recyclebaar maar daarvoor moet het papier wel bij het plastic afval worden weggegooid.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
De mens heeft steeds ingegrepen in de natuur, maar lange tijd was dit gekenmerkt door een zich meegaand schikken naar de mogelijkheden die de dingen zelf aanboden. Men ontving wat de natuur zelf aanbood, alsof ze hem de hand reikte.
Daar tegenover staat dat men nu door het menselijk handelen zoveel mogelijk uit de dingen wil halen en dat men daarbij de realiteit op zich dreigt te negeren of te vergeten.

Voorbede

Goede God we bidden voor de mensen met groot inzicht en goede ideeën om de natuur te sparen, zoals het maken van recyclebaar papier uit steen, waardoor bomen en water bespaard blijven. Laat ons bidden.