Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Publicaties vorig jaar van demissionair minister van infrastructuur die de verbreding van wegen en de luchtvaart boven behoud van natuur stelt.

Relevantie
De asfaltlobby vindt gehoor bij de minister (vrouw van het jaar 2020). Haar departement is trots op haar. Het toestaan van meer vluchten schaadt de belangen van de burger, want de klimaatcrisis is een bedreiging voor alle aspecten van de maatschappij: onze gezondheid, ons welzijn en de economie.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí, (Geprezen zijt Gij)
“Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven”.

Voorbede
Laten wij bidden voor een verandering in levensstijl, waardoor wij een gezonde druk kunnen uitoefenen op degenen die de politieke, economische en maatschappelijke macht hebben.
Laat ons bidden.