Project omschrijving

Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding:
Onderweg naar Europa gestrand op een Spaans eiland (Trouw 30 juni 2021)
“Steeds meer Afrikaanse migranten komen vast te zitten op de Canarische Eilanden. Tevergeefs proberen ze het vaste land te bereiken”. Vrijwel elke week horen we over vluchtelingen uit oorlogsgebieden en migranten uit gebieden die door grote droogte zijn getroffen en geen werk kunnen vinden om te kunnen voorzien in hun bestaan. Een welvarend contingent als Europa blijkt moeilijk in staat gezamenlijk wijs beleid te voeren dat vluchtelingen en migranten een perspectief biedt. Er luidt zelfs een alarmbel over berichten m.b.t. illegale collectieve uitzettingen (pushbacks) van de Griekse eilanden. Het migratiebeleid van de EU blijkt de grootste schandvlek van de Europese politiek: het onvermogen om gezamenlijk tot een deugdelijk asiel- en migratiebeleid te komen. (Trouw/Tijdgeest van 3 juli 2021).

Relevantie
De menselijke conflicten en noodsituaties, die nog verergerd worden door klimatologische ontwrichtingen, vergroten het aantal ontheemden en hebben hun weerslag op mensen die al in een toestand van ernstige armoede leven. Het ontbreekt veel van die landen aan adequate structuren die het mogelijk maken tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die ontheemd zijn. In zijn jongste encycliek ‘Fratelli tutti’ (Allemaal broeders en zusters van oktober 2020) spreekt de paus zijn bezorgdheid, maar ook zijn hoop uit dat wanneer de gezondheidscrisis eenmaal voorbij is, we niet meer zullen denken in termen van ‘zij’ en ‘die’, maar alleen nog in termen van ‘wij’. Daarom heeft de paus de boodschap voor de 107de Werelddag van Migranten en vluchtelingen (op 26 september 2021) gewijd aan het thema: Naar een almaar breder ‘wij’, om een duidelijke horizon aan te geven voor onze gezamenlijke reis in deze wereld. “Om zo goed mogelijk te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, moeten wij een ‘wij’ worden dat almaar breder en medeverantwoordelijker wordt, in de diepe overtuiging dat al het goede dat in onze wereld wordt gedaan, wordt gedaan voor de huidige en toekomstige generaties. Onze inzet moet persoonlijk en collectief zijn en we moeten zorg dragen voor al onze broeders en zusters die lijden, ook als wij werken aan een meer duurzame, evenwichtige en inclusieve ontwikkeling. Een inzet die geen onderscheid maakt tussen autochtonen en buitenlanders, tussen ingezetenen en gasten, want het gaat om een schat die wij gemeen-schappelijk hebben en waarvan niemand mag worden uitgesloten”, aldus de paus.

 

Uit de encycliek Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) van paus Franciscus:
“Tragisch is de toename van de migranten die de ellende ontvluchten die door het verval van het milieu wordt verergerd, die in de internationale conventies niet worden erkend als vluchtelingen en de last dragen van een leven dat zij hebben achtergelaten zonder enige wettelijke bescherming. Helaas is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies, die nog altijd plaatsvinden in verschillende delen van de wereld. Het gebrek aan reacties ten opzichte van deze drama’s van onze broeders en zusters is een teken van het verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze gelijken waarop iedere beschaafde maatschappij is gebaseerd”.

 

Voorbede

Barmhartige God, laat ons niet onverschillig blijven tegenover tragedies die zich voordoen onder vluchtelingen en migranten die hun toevlucht zoeken tot een ander land of contingent. Schenk Uw geest aan alle staatshoofden dat zij deze kwetsbare mensen zien als hun naasten en hen een veilig huis bieden. Laat ons bidden.