Project omschrijving

Over de grenzen
Is er een plek waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,
het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan,
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij,
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

Fragment uit ‘Boek van Vergeving’, Desmond en Mpho Tutu, i.v.m.  Vredesweek 2019 met als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’