Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Een bedreiging voor “vrede op aarde” kan klimaatverandering zijn. Klimaatverandering speelt een steeds grotere rol in het veroorzaken en versterken van conflicten. Toegenomen schaarste van natuurlijke hulpbronnen, zoals water of grasland, verergert al bestaande ongelijkheden in machtsverhoudingen.

Relevantie
Oproep aan regeringen en bedrijven om de opwarming van de aarde te beperken en daarmee de voedingsbodem voor conflicten te verkleinen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’(Geprezen zijt Gij)
“Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen. Oorlog brengt altijd schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens.”

Voorbede
Laat ons bidden voor een vredige wereld; dat geïnspireerde mensen, vanuit een menselijke waardigheid, conflicten proberen te voorkomen. Laat ons bidden.