Project omschrijving

Door de Werkgroep duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit
Goede initiatieven om de strijd tegen zwerfafval aan te gaan. Het blad Trouw van 4 mei 2019 kopt er twee tegelijk in. “Hoe een app plastic zwerfafval te kijk zet” en “Samen peuken rapen heeft iets gezelligs”. De app bindt de strijd aan met het zwerfafval en met resultaat: een Nederlandse fabrikant gaat zijn snoepjes milieuvriendelijker verpakken. Met de app worden gegevens vastgelegd die bedrijven en gemeente kunnen helpen bij het maken van beleid.
Een ander mooi initiatief komt van een Fransman die door Europa trekt en alle peuken opraapt. “Parijs is smerig, maar je ziet er nauwelijks sigarettenpeuken op straat liggen, in tegenstelling tot Leeuwarden”. Met een groepje mensen was de peukenverzamelaar een paar uur bezig op het terrein van hogeschool Van Hall Larenstein. Het groepje verzamelde 50.000 peuken. Hij hoopt dat hij studenten aan het denken heeft gezet.

Relevantie
Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Plastic kan verzeild raken in rivieren en dat draagt bij aan de vervuiling van zeeën en oceanen. Mosselen, garnalen en andere zeediertjes kunnen kleine deeltjes plastic opslaan in hun lichaam waardoor het in de voedselketen terecht komt. En peuken zijn al even vervuilend als plastic. De schadelijke stoffen komen in de bodem en het grondwater terecht. “Een sigarettenpeuk schijnt 40 liter water te kunnen vervuilen”, zo vertelt de Fransman.
Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Er bestaat een scala van afvalproblemen die nauw verband houdt met onze wegwerpcultuur. Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van de exploitatie te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen. Deze kwestie aanpakken zou een manier zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan, die uiteindelijk de hele planeet schaadt, maar wij zien dat vorderingen in deze richting nog zeer schaars zijn.

Voorbede
Laten wij bidden voor al die mensen die met goede initiatieven de strijd tegen zwerfafval aanbinden. Wij bidden voor ook onszelf dat wij onze ogen niet sluiten voor de vervuiling van de natuur om ons heen; dat wij ons bewust worden van ons wegwerpgedrag en meer oog krijgen voor de natuur, de bomen, de bloemen en het gras die in diepe stilte bloeien. Laat ons bidden.