Project omschrijving

We gaan door met jouw visie[oen].

“Jij [naam van overledene] zag wat er zo vaak nog niet was,
en je bleef hoopvol en prikkelen…
Jouw pleidooi voor een andere levensstijl
en zorg voor de schepping
zullen we blijven voeren
de komende jaren”.