Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Er verdwijnt 8000 km2  regenwoud per jaar in de Democratische Republiek Congo, aldus Meindert Brouwer (Trouw van 4 januari 2019). Het land bevat de helft van het regenwoud in het Congobekken. “Dat is het op één na grootste regenwoud ter wereld”, vertelt Brouwer. “Het is met ruim twee miljoen vierkante kilometer zo groot als West-Europa, als regenmaker zeer belangrijk voor landbouw in Afrika en het slaat immense hoeveelheden CO2 op. Daarbij bevat het een enorme rijkdom aan planten en dieren. Olie is de nieuwste bedreiging van dit regenwoud, dat nog vrijwel in tact is. Er is veel corruptie en daar moet een landelijke aanpak voor komen om die te bestrijden.  Maar niet alleen in Afrika, ook in Indonesië en in Latijns Amerika vindt grootschalige houtkap plaats. Uit cijfers van de Braziliaanse regering blijkt dat in Brazilië tussen juli 2017 tot juli 2018, 7.900 km2  regenwoud is  gekapt. Een enorme toename vergeleken met voorgaande jaren. Er is echter hoop. Er zijn wereldwijd allerlei initiatieven om het toezicht op de regenwouden te vergroten en de kap in te perken.

Relevantie
Tropische regenwouden zijn belangrijk voor de aarde. Ze zorgen voor opname van CO2 en afgifte van zuurstof, maar daarnaast ook voor de afkoeling van de atmosfeer en uiteraard ook voor het behoud van de grond.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (geprezen zijt Gij)
‘Als het kappen van een woud de productie vergroot, is er niemand die bij deze berekening het verlies incalculeert van de verwoestijning van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit of de toename van de vervuiling. Dit wil zeggen dat ondernemingen winsten maken door een uiterst gering gedeelte van de kosten te berekenen en te betalen. Men zou alleen een gedrag ethisch mogen beschouwen waarbij de economische en maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het gebruik van de gemeenschappelijke hulpbronnen in het milieu, op transparante wijze worden erkend en volledig worden gedragen door hen die ervan profiteren, en niet door andere volken of door de toekomstige generaties.’

Voorbede
Laten wij bidden voor het behoud van de tropische regenwouden, dat zij niet ten prooi blijven vallen aan grootschalige houtkap enkel en alleen voor economisch gewin. Goede God, leer grote multinationals en grootgrondbezitters inzien dat regenwouden van groot belang zijn voor het welzijn van de bewoners en de dieren die er leven en voor de gehele mensheid.

Laat ons bidden.