Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
In de tuin van de St. Petrus’ banden staat een enorme treurbeuk. Een paar weken geleden is hier een grote tak uitgebroken en die heeft een gapend gat achtergelaten.

Relevantie
De aanblik van die gewonde beuk doet pijn. Het raakt veel Driebergse parochianen waarschijnlijk meer dan een afgebroken tak van een willekeurige andere boom. Die treurbeuk heeft een emotionele waarde. Die is in de loop van de tijd als een broeder geworden waarmee we ons verbonden voelen.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Hij (Franciscus van Assisi) stond in verbinding met heel de schepping en preekte zelfs tot de bloemen en hij nodigde ze uit om God te prijzen en lief te hebben, als met rede begiftigde wezens. Zijn reactie was veel meer dan een intellectuele waardering of economische berekening, omdat voor hem ieder schepsel een zuster was, met hem verbonden door banden van genegenheid. Daarom voelde hij zich geroepen zorg te dragen voor alles wat bestaat.

Voorbede
God wij vragen u, geef ons het vermogen om al onze medeschepselen te zien als broeders en zusters, dat wij ons geroepen voelen zorg te dragen voor alles wat bestaat.