Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Al meer dan drie weken worden de mensen in Iran geteisterd door hevige overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval. Ook in Mozambique en Malawi staat het water de mensen tot aan de lippen.

Relevantie
Water is van levensbelang, maar water kan ook verwoestend zijn. Klimaatverandering en onzorgvuldig landgebruik veroorzaken steeds vaker overstromingen die het leven van mens, dier en planten ontwrichten. Mislukte oogsten, gebrek aan schoon drinkwater en ziektes zijn het gevolg.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
De verandering van het bodemgebruik, vooral door ontbossing voor de landbouw, heeft een grote impact op het klimaat.

Voorbede
Bidden wij voor alle mensen die getroffen zijn door heftige overstromingen, dat zij de kracht en hulp mogen ontvangen om hun bestaan weer op te bouwen. We bidden ook voor lokale- en wereldleiders om wijsheid voor een goed en veilig landgebruik.