Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding
Angst voor verlies van draagvlak als verregaande maatregelen ten behoeve van klimaat van kracht worden.

Relevantie
We doen met z’n allen lang niet genoeg om opwarming van de aarde te bestrijden. Dat de gevolgen wereldwijd zichtbaarder worden en de kosten alleen maar hoger. Dat er kantelpunten zijn, waarvan we niet precies weten wanneer die zich gaan voordoen en hoe ze uitpakken, maar wel dat de consequenties groot en onomkeerbaar zijn.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)
“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van ons allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen.”

Voorbede
Bidden wij voor onszelf, dat wij in staat zijn de passiviteit en angst te doorbreken voor de grote veranderingen die plaats zullen vinden naar aanleiding van klimaatmaatregelen. Laat ons bidden.