Project omschrijving

De Bergrede, mensen of regels

Ik denk vanuit mensen en niet vanuit regels.
Ieder mens hoort bij deze samenleving,
daarom moeten we de regels aanpassen
Een woonerf waar een plek is voor mensen
met verschillende achtergronden
en zeker ook voor daklozen.
Voor mensen die er uit ideële of praktische motieven
voor kiezen én voor mensen die weinig te kiezen hebben.

René van Bemmel ,oud voorzitter van woning-project