Project omschrijving

Schriftlezingen: 2 Koningen 4,8-11,14-16a en Mat 10.37-42

Net als Elia, zet ook Elisa zich in voor de erkenning van JHWH als enige ware God van Israël. Als een tweede Elias. Met twee derde van diens Geest en met zijn profetenmantel om, treedt hij in zijn voetstappen en wordt als ‘heilige man Gods’ in de gastvrije watten gelegd. De vrouw maakt ruimte voor hem; ‘metselt’ een dakkamer, organiseert meubilair; ze maakt ruimte. Spannende vraag: maken wij ruimte voor wat voor ons ‘heilig’, van vitaal belang is? Of zijn bouwmarkt, tuincentrum, van vitaler belang?

We zien ‘t vaker in de bijbel: (Welgestelde) vrouwen met een cruciale rol. Zie de verhalen over Sara, Hagar in Genesis hfst. 16vv; zie Martha en Maria in Lucas 10.38v.
Als dank krijgt deze vrouw dezelfde belofte die de kinderloze Sara ooit kreeg: ”U zult zwanger worden”. (Gen 18.10). En net als Sara, lacht ze een beetje en denkt: ”Ja, ja, je hebt makkelijk praten”.  Maar, zoals de engel Gabriel het meisje Maria overtuigt met: “voor God is niets onmogelijk” (Lucas 1.37), vertrouwt ook Elisa volledig op God.

Je voelt hoe deze bijbelse verhalen samenhangen en geboorte en leven als gave Gods ervaren. Hoe ze, in wat met mensen gebeurt en hen overkomt Gods Geest, Gods handelen zien en  ‘t niet reduceren tot iets gewoons , iets normaals. Voor hen is de wereld Gods (JHWH) wereld; Hij is er aan het werk.

Het Evangelie vertelt hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt (uitzendkrachten). Hun taak is niet braaf op zijn erfenis passen als Hij er niet meer is. Hun taak is doorgaan, verdergaan in zijn geest (Nb. Zie Elia-Elisa). Zeven keer staat er: “Wie……dit of dat wel of niet doet.. “. Zeven typeringen, waar zijn leerlingen aan moeten voldoen om als Zijn leerlingen gezien te worden. Zo niet, dan gaan ze niet voor Zijn maar voor eigen rekening! Deze typeringen zijn niet mis! Maar inderdaad, mooier kunnen we het niet maken. Stel dat wij ons doen en laten als kerk van Jezus Christus regelmatig langs deze meetlat zouden leggen? Zou dan Zijn kerk of Onze kerk eruit komen?

Henk Bloem, pastor

 

Meer verdieping vindt u in de blogs van deze week.