Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Klimaatrapport is scherper dan ooit. (Trouw, 9 augustus). Afgelopen maandag presenteerde het VN-klimaatpanel IPCC de langverwachte nieuw studie. De klimaatverandering dreigt een onomkeerbaar proces te worden. Door het bereiken van kantelpunten (smelten ijskappen, ontdooien toendra’s, veranderende golfstroom, slechte staat regenwoud, verdrogen moerassen) komen er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer en slaat het klimaatsysteem op hol. De opwarming van de aarde komt in een hogere versnelling.

Relevantie
Geen vrolijke boodschap, maar er val wel iets te kiezen. We kunnen het tempo nog wel sturen. Alles staat of valt bij het dichtdraaien van de CO2-kraan. En dat hebben we zelf in de hand. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken en het tempo van omschakelen van fossiel naar duurzame energie op te voeren.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Maar veel symptomen wijzen erop dat deze negatieve effecten van klimaatverandering steeds erger kunnen worden, als wij doorgaan met de huidige productie- en consumptiemodellen. Daarom is het dringend noodzakelijk geworden een politiek te ontwikkelen om in de komende jaren de uitstoot van koolstofdioxide en andere vervuilende gassen drastisch terug te dringen door bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen te vervangen en bronnen van hernieuwbare energie te ontwikkelen.

Voorbede
Wij bidden om kracht om ons niet te laten ontmoedigen door de klimaatverandering. We bidden om inzicht en wijsheid om wat we zelf kunnen doen, om moed en wilskracht om vervuiling en verspilling tegen te gaan. We bidden ook voor de politieke leiders in deze wereld. Dat zij de durf hebben om een politiek te ontwikkelen die gericht is op het terugdringen van de CO2-uitstoot en het ontwikkelen van schone, hernieuwbare energie.