Project omschrijving

Door de werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg.

Actualiteit: “Hoeveel is te veel?”
Luidt de kop van een krantenbericht (Trouw 7 februari 2020)
“Weg met al die bestrijdingsmiddelen op voedsel.” De normen daarvoor zijn veel te soepel en inconsequent, vinden twee onderzoekers. Het uitgangspunt is volgens hen niet wat veilig is, maar wat gangbaar is. “Pel een sinaasappel of een mandarijn uit de supermarkt en je handen zitten vol glinsterend spul: een cocktail van glans- en bestrijdingsmiddelen. Vrijwel niemand die precies weet welke stoffen dat zijn, al gaat de overheid er vanuit dat ze geen kwaad kunnen.” Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeelt of chemische middelen veilig zijn en zegt in een reactie “Ons voedsel is veilig”. De onderzoekers denken daar anders over.

Relevantie:
Bestrijdings- of gewasbeschermingsmiddelen zijn – op zich of in combinatie – bij aanraking, inname of inademing vaak schadelijk voor mensen, dieren, planten en andere organismen waarvoor ze niet bestemd zijn. Mede als gevolg van bestaande marktverhoudingen voelen kleine ondernemers als bijv. boeren en tuinders zich veelal gedwongen om deze middelen te gebruiken met het doel de opbrengsten te vergroten om nog een acceptabel inkomen te verdienen.

Uit de encycliek van paus Franciscus, Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Men wordt bijvoorbeeld ziek ten gevolge van (….) en het lozen van stoffen die bijdragen aan de verzuring van de bodem en het water, door kunstmest, insecticiden, fungiciden, onkruidverdelgers en giftige pesticiden in het algemeen.”

Voorbede

Bidden wij voor onderzoekers, instituten en ondernemers dat zij gezamenlijk werken aan een duurzame oplossing voor veilig voedsel. Laat ons bidden.