Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andriesparochie Leersum

Actualiteit Trouw 12 april
Wat is het recept van duurzaam eten?

Relevantie
G​edragsverandering. Als Nederlanders anders gaan eten kan dat veel milieuwinst opleveren, maar eenvoudig is het niet. Ingesloten eetgewoontes moeten dan veranderen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Het is echter niet voldoende dat het individu zich betert om een zo complexe situatie als waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd op te lossen. Individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid verliezen om de logica van de instrumentele rede te overwinnen en uiteindelijk bezwijken voor een consumentisme zonder ethiek en zonder gevoel voor maatschappij en milieu. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn. Een ecologische bekering die een dynamiek van Duurzame Verandering teweeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering.

Voorbede
Laten we bidden voor de hele mensheid dat er een bewustzijn mag groeien om steeds beter om te gaan met het voedsel, duurzamer, gezonder en beter voor het milieu.

Laat ons bidden