Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit
Spoel je wc door met regenwater’ (Trouw van 30 april 2021). Waarom doen we een wasje of sproeien we de tuin met drinkwater? Ingenieur Iwan Fransen bedacht een simpel systeem waarmee je regenwater, opgeslagen in de kruipruimte, kunt gebruiken. Het enige wat je nodig hebt is een kruipruimte en geschikt leidingwerk om het regenwater apart van het leidingwater naar de wc, wasmachine en buitenkraan te vervoeren”.

Relevantie
Het water dat uit de kraan komt is van topkwaliteit. Hoogwaardig drinkwater. Daar moeten we zeer zuinig mee omgaan. Dat wil iedereen, maar we doen het niet. Hoogwaardig drinkwater wordt gebruikt om de wc door te spoelen, om te douchen, om de was mee te doen, om de auto schoon te spoelen en de tuin te sproeien (dat zijn we zo gewend en vaak zonder erbij na te denken) en om zwembaden in de tuin mee te vullen. Gemiddeld gebruiken we in Nederland ca. 120 liter water per persoon per dag. Van dat water gebruiken we ca. 1,8 liter per dag om op te drinken of om koffie en thee van te zetten. Kortom: Er wordt heel veel drinkwater van topkwaliteit verspild.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu is de mogelijkheden van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig dat de huidige levensstijl, daar hij onhoudbaar is, alleen maar kan uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in verschillende gebieden. Het afnemen van de effecten van het huidige gebrek aan evenwicht hangt af van wat wij nu doen, vooral als wij denken aan de verantwoordelijkheid die degenen die onder de ergste gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.

Voorbede

Bidden wij dat wij ons samen verantwoordelijk weten voor de leefbaarheid op Aarde en nadenken over het besparen van drinkwater; dat wij daarbij bewuste keuzes maken en verspilling tegengaan opdat toekomstige generaties geen tekort aan drinkwater zullen hebben. Laat ons bidden.