Project omschrijving

Schriftlezingen: Jesaja 55.10-11 en Mat. 13.1-23 of: 13.1-9

Het volk Israel staat aan de vooravond van de terugkeer uit Babylon. Is dat van belang? Of zal het een louter geografische verplaatsing blijven waarbij er verder niks verandert – men pakt gewoon het oude leventje weer op. Maar Gods wegen zijn niet automatisch des mensen wegen! God gaat van andere waarden uit – anders wordt het nooit het land van belofte. ‘Beloofde land’ roept op dit moment veel politieke spanning op en daarom zeg ik liever ‘land van belofte’, want dan gaat het om ons persoonlijk commitment: Gaan we iets doen met die belofte of niet? De gang van Gods woord wordt met regen en sneeuw, met natuurwetten vergeleken. Een oervertrouwen spreekt daaruit. Het Woord Gods komt van boven is meer dan dat zomaar iemand iets zegt -, het bevrucht aarde en mens en keert dan bij God terug. Een cirkelbeweging, die de effectiviteit van Gods woord onderstreept. Steve Biko (Zuid Afrikaanse vrijheidsstrijder) zei ooit: “Of onze woorden werkelijk kracht hebben, kun je zien als ze in staat zijn onze gewoonten te veranderen”.

 Ook Jezus wijst voor de effectiviteit van zijn woorden op de normale gang van zaken in de natuur. Er gaat zaad verloren, dat is waar, maar er is ook onverwacht rijke oogst. Maar niet automatisch! De oogst is niet alleen genade. Het komt op luisteren, op verstaan, op opnemen aan. Er moet goede, ontvankelijke grond zijn om opgenomen, verstaan, gehoord te worden: Hoor, Israel…! . Hoor!!!!, daar gaat het om. En de 100, 60 of 30-voudige opbrengst onderstrepen dat ‘t niet alleen van jou, van jouw  inspanningen afhangt. Dat je  meer krijgt dan je er zelf ingestopt hebt. Amazing grace, zongen, zingen, de slaven terwijl hun dagelijks leven zich niet op goede grond ontplooide. Je kunt haat zaaien, begrip zaaien, handen vol hoop zaaien…, mooie gelijkenis.

Mijn woord gaat
Mijn woord gaat over het dorp
mijn woord gaat over straat
mijn woord gaat over steden
soms dwars over een laan
mijn woord gaat over bossen
duikt weg in oceaan
mijn woord zit in papieren
het kruipt in boeken rond
mijn woord wil naar de wereld
het loopt via mijn mond
(Marlies Souren)

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier