Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H.  Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Boyan Slat (24) laat van zich horen om het plastic dat in rivieren en oceanen drijft op te ruimen.

Relevantie
Door al het plastic dat in de zee en oceaan rondzwerft sterven diersoorten uit en komt onze gezondheid  in gevaar.

Uit de encycliek van paus Franciscus “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)
“Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. Zoals de bisschoppen van Zuid-Afrika hebben gezegd, ‘zijn de talenten en het engagement van allen nodig om de door de mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen’. Wij kunnen allen meewerken als instrument van God  voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen.”

Voorbede
Laat ons bidden voor het waaien van de Geest over jonge talenten die een beweging in gang kunnen zetten waardoor wij ons meer bewust worden van de zorg voor de schepping.
Laat ons bidden