Project omschrijving

Schriftlezingen: Gen. 18.1-10a; Col. 1.24-28; Luc. 10.38-42.

Abraham ziet drie mannen (vers 2) maar praat of het er één is: “ADONAI” = mijn Heer. Of zonder hoofdletter: “mijn heer”. Dacht Abraham meteen aan God? Hij heeft een heilige eerbied voor gasten, voor gastvrijheid, want hij kan zomaar engelen ontvangen (Hebreeën 13.1). En, hoewel -volgens Recht 13.16 – engelen niet eten, zet hij hen een maaltijd voor.

Roebljov interpreteert de 3 gasten op zijn icoon als H. Drie-Eenheid / Drievuldigheid. Vuldig omdat zij drie zijn, één omdat ze samen de ondeelbare ene God zijn. N. Tromp & J. Maas beschrijven hoe Rembrandt dat 2 eeuwen later doet: “Abraham ‘ontvangt’ gastvrij God, ‘ontvangt’ dan zelf de belofte van een zoon, die zijn vrouw Sara dan lijfelijk zal ‘ontvangen’. Abraham (en Sara) worden van gastheer tot gast, en God wordt van gast tot gastheer. En Sara wordt op ongedachte wijze in beeld gebracht. Gastvrijheid kan het leven van de mens een onverwachte wending geven: “vergeet de gastvrijheid niet, door haar hebben sommigen zonder het te weten, engelen onthaald”. (Hebr. 13.2)

Het evangelie sluit af met “ga en doe ook zo”. Lucas specificeert dat ‘doen’ aan de hand van Martha en Maria. Twee zussen, bloedverwanten, deels overlappende namen; ze zijn bijna niet uit elkaar te houden. Net zomin als Doen/Dienen (zie Luc. 10.28-37) en Leren/Studie binnen Jodendom en jonge kerk. Wat is ‘t belangrijkst? Martha wil het nu wel eens van de Heer zelf horen. (Hetzelfde probleem in Handelingen 6.1-6 ).

Zij ontvangt Jezus. Regelt, zorgt voor alles. Zus Maria ontvangt Jezus ook – is ontvankelijk met haar oren. Luistert, heeft aandacht voor hem en voor wat hij zegt. Ze zit aan zijn voeten, hangt aan zijn lippen – wat eigenlijk een mannenzaak was. Grieks en Hebreeuws hebben niet eens een vrouwelijk woord voor ‘leerling’; net zo min overigens als wij voor notaris, arts, loodgieter enz.

Martha krijgt haar uitspraak: In je Druk-zijn, kun je ‘t gevaar lopen aan je gast – waar het toch om gaat – voorbij te lopen. Het kan TE zijn/worden. Activisme kan verstikkend werken zoals Lucas 8.14; 21.34; 12.11; 22.25.26 zegt met het woord ‘merimnai’ = beslommeringen.

Wat nodig is, het enige wat nodig is, is ‘bij de Heer’ zijn. Is: Hem laten doen, en niet zelf doen. Dat is geen onderwaardering van huishoudelijk werk, of zelfs van gastvrijheid. Het is: ‘the heart of the matter’. De scène met de 2 zussen brengt zo een belangrijke noot aan bij het “Doe dit en je zult leven” en het “Ga en doe evenzo”. (10.28 en 37)

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier