Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Het is nu de maand van de filosofie met als thema ‘De natuur was hier’. Afgelopen week was er speciaal aandacht voor de kinderen in de week van de kinderfilosofie. Ik vond het indrukwekkend wat kinderen zeggen over filosoferen. “Het gaat niet om wát mensen denken, maar hóe ze denken.” “Het is nadenken en antwoorden vinden, luisteren en dan merken dat je het ook op een andere manier kunt bekijken.”

Relevantie
Hoe we denken over de natuur is van grote invloed op onze levenshouding in relatie tot de natuur en tot God. Filosoferen is nadenken over vragen: Wat is natuur? Is natuur altijd goed? Zijn mensen ook natuur? Kun je verliefd worden op een steen? En praten met een plant?

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat realiseert, bespeurt het hart het verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met hen te aanbidden, zoals zichtbaar wordt in het zeer mooie lied van de heilige Franciscus van Assisi.

Voorbede
Wees geprezen mijn Heer, door zuster moeder aarde. Geef ons de vragen van een kind, opdat we u,  de natuur en ons zelf beter leren kennen en als broeders en zusters met elkaar omgaan.