Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Een schokkend onderzoek van het Britse televisiestation ITV (Zie de column van Stevo Akkerman in dagblad Trouw van 25 juni 2021) heeft uitgewezen hoe miljoenen nieuwe, ongebruikte of geretourneerde goederen (veelal elektronica, maar ook kleding) in bakken terechtkomen die bestemd zijn om te worden gedumpt of verbrand. Zelfs als het in onberispelijke staat verkeert, kan het gewoon goedkoper zijn te vernietigen dan om op te slaan. De artikelen worden voor een deel ook naar recyclingcentra gebracht.

Relevantie
Wat duidelijk is, is dat wereldwijde online retailers werken binnen een bedrijfsmodel dat is gebouwd op hebzucht en snelheid. Onder dit model wordt de schapruimte in magazijnen waardevoller dan de artikelen zelf. En hoe sneller items kunnen worden verkocht of vernietigd, hoe sneller het ruimte kan maken voor meer producten en hoe hoger de winst van de bedrijven. Het is zonneklaar dat deze overproductie schade richt aan ons milieu.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Er bestaat een scala van afvalproblemen die nauw verband houdt met onze wegwerpcultuur. Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van de exploitatie te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen. Deze kwestie aanpakken zou een manier zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan, die uiteindelijk de hele planeet schaadt, maar wij zien dat vorderingen in deze richting nog zeer schaars zijn.

Voorbede
Bidden wij dat wij ons gezamenlijk verantwoordelijk weten voor onze Aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat we ons meer rekenschap geven van onze hebzucht, ons koop- en wegwerpgedrag en dat wij bewuste keuzes maken in hoe wij omgaan met het milieu.