Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Waterkwaliteit is tikkende tijdbom (Trouw 11 juni). Meer dan de helft van de 216 bronnen waaruit Nederland het drinkwater haalt zijn vervuild met zware metalen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen en pfas.

Relevantie
Water van goede kwaliteit is van levensbelang voor mens en natuur. Vervuild water is schadelijk en ziekmakend voor mens en natuur. Slechts een kwart van de Nederlandse wateren is redelijk gezond en maar 1 procent is ecologische helemaal in orde kunnen we lezen in het rapport ‘The final sprint for Europe’s rivers’. Uitstelgedrag rondom de Kaderrichtlijn Water en te weinig aandacht voor het belang van water in beleidsplannen op het terrein van landbouw, infrastructuur en energie worden onder andere als oorzaken genoemd.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die zeer nuttig en nederig is, kostbaar en zuiver.

Voorbede
Wij bidden voor zuster water die in rivieren stroomt, dat zij weer zuiver mag worden. Dat wij haar met respect behandelen en haar niet gebruiken als afvoerputje. Dat zij kan blijven doen waarvoor ze bedoeld is, het brengen van leven en niet van ziekte.