Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Klimaatbankier in race voor topfunctie ECB (Europese Centrale Bank) kopte Trouw (12 september). “Klimaatrisico is wel echt bijzonder, omdat het onomkeerbaar is.” “Verlies van soorten en vernietiging van ecosystemen is een groot risico voor de samenleving en de economie.” Frank Elderson pleit voor het vergroenen van de financiële sector en waarschuwt dat investeringen die het klimaat en de biodiversiteit schaden riskant zijn.

Relevantie
Het is goed om te beseffen dat natuur (ecologie) en economie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat dit beide kanten op werkt, het is een wederkerige relatie. Een ‘groene’ economie en een ‘groen’ financieel bestel die zich rekenschap geven van deze relatie zijn onmisbaar voor het behoud van een leefbare aarde.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Als het kappen van een bos de productie vergroot, meet niemand bij deze berekening het verlies dat het in een woestijn veranderen van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit inhoudt.

Voorbede
Wij bidden voor iedereen die zich inzet voor een sociale en groene economie. Dat ze uw Geest mogen ontvangen en ze trouw op hun post blijven, hoe moeilijk het soms ook is.