Project omschrijving

Schriftlezingen: 1 Kon. 19,4-8 en Joh. 6,41-52

De lezing betreffende Elia is maar een klein stukje uit een hele Elia-cyclus. De naam ELIA is een programma. Is van JA (afkorting van JAHWEH), en EL (God): JHWH is God. En niet

‘Baäl’, zoals van bovenaf opgelegd wordt. Maar Elia is de enige om tegen de stroom op te roeien. Hij kan niet meer, zit op een dood punt. Een bode, die in vers 7 engel van JHWH wordt genoemd, roept hem niet bij de pakken neer te zitten: opstaan en eten. Hij herpakt zich, of moet je zeggen: hij wordt herpakt door de bode/engel? En hij maakt een totale ommekeer. 40 dagen en nachten zijn ervoor nodig, een leven lang, naar de berg Gods, om te ver-BERG-en, zich te herpakken en JHWH te ontdekken. De Willibrord vertaalt JHWH  met ‘de Heer’, niet met ‘God, dat is voor andere goden zoals Baäl.

‘Morren’(Joh. 6. 41,43) laat net als het Griekse ‘gogguzein’ hetzelfde achter-uit-de-keel ongeloof horen. Het betreft Jezus’ uitspraak: “IK ben het brood dat uit de hemel is neergedaald”.

1) Ik ben het brood – niet ik heb. Als hij heeft moet hij ervan uitdelen. Als Hij ‘t is geeft hij een voorbeeld ter navolging.

2) Het woord ‘hemel’ is geen plaatsaanduiding. Het duidt op een kwaliteit. Iets is ‘hemels’ (zelfs ‘goddelijk’) dat is ‘buiten categorie’! “Onze Vader die in de hemel” zegt niet WAAR hij is, maar dat Hij alle vaders te boven gaat en overkoepelt.

3) Ik ben het brood—het gaat niet letterlijk om brood maar om dat waar je van (op) leeft: niet alleen je maag, maar jijzelf als mens. Brood dat doet leven. Dat je niet alleen in leven houdt, maar je bestaan tot leven maakt. Dat kan om gewoon fysiek eten gaan. Maar ook een boek, je vrouw/man, solidariteit, saamhorigheid, vriendschap, geloof in God, kan echte ‘kost’ voor je zijn, je bestaan tot leven maken. Waartoe zijn/leven we op aarde, weet u nog? “De mens”, zei Jezus, “leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit Gods mond.” En: “Is het leven niet meer dan kleding?” Er zijn dingen die broodnodig zijn om te leven, maar voor geen geld te koop.

Henk Bloem, pastor

Enkele blogs bij de lezingen van deze zondag lees je hier.