Project omschrijving

Schriftlezingen: Jeremias 38.4-6,8-10, Hebr 12.1-4, Lucas 12,49-53

De top (edelen en koning) werpt zich op als beschermers van het volk en ontdoet zich van lastposten als de profeet Jeremia, die die al vaker gejeremieerd heeft dat het woord van God hem alleen “schande en smaad” (20.8) brengt. De politiek-religieuze toplaag wil het woord Gods niet horen! Het staat haaks op hun corruptie en nepotisme in hun eigen clan. Het is een niet- jood die Jeremia op humanitaire gronden uit de diepe put redt. Een niet jood, een Kusiet! Wordt daarmee impliciet gezegd dat Joden, mensen van het eigen volk, er zich al bij neergelegd hebben?

Jeremia , de profeet die al veel van Jezus wegheeft, speelde met vuur! Jezus die uitroept dat zijn boodschap  ‘vuur’ is. Dat hij vuur komt brengen op aarde. Dat is andere koek dan: ‘Er is een kindeke, geboren op aard’! Het vuur is niet eigen aan de aarde -het wordt door Jezus gebracht. En hij kan niet wachten tot het ontvlamt, tot het werkzaam wordt en alles bezielt met haar warmte en uitstraling. Het mag geen binnenbrandje blijven, zegt HJ.van Ogtrop. Maar vuur is niet alleen in vuur en vlam staan, heftige emotie. Vuur is ook heilig. De Bijbel associeert het dikwijls met God (bij wijze van voorbeeld: Exodus 3.2; 20.18; 1 Kon  18.24 en Lucas 3.16). Jezus brengt goddelijk vuur  -dat de aarde van zichzelf niet heeft.  Hij noemt het ook “een doopsel ondergaan”. De wereld is overgoten met het sop van de aarde, maar ook overgoten met het sop van het woord Gods. Jezus is het woord Gods -dat is zijn missie. Maar dat ‘beklemt’ hem ook. Zijn missie roept namelijk veel weerstand afwijzing en verdeeldheid op tot in de haarvaten van je huis; het raakt de politiek, de kerken, ieder persoonlijk.

Henk Bloem, pastor

Klik hier voor blogs bij de lezingen van deze zondag.