Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Slikken, St. Andrieskerk, Leersum


Aanleiding/actualiteit
De stille opmars van beprijzing.
Terwijl industrie en kabinet steggelen over een extra CO 2 heffing, wordt rond de Maas gewerkt aan de eerste CO 2 neutrale dijkversterking in Nederland. Dankzij beprijzing.
Wat zijn de lessen?

Relevantie
Het wordt een prachtig veilig gebied, belooft de site van de Meanderende Maas. Nieuwe vergezichten zullen ontstaan in het rivierengebied tussen Ravenstein en Lith, ooibossen en meer natuur. Dat zal nog even duren, het grote project om de dijken te versterken.
Duidelijk is al wel dat dit project op weg is naar de eerste CO2 neutrale dijkversterking van Nederland te worden. Dat kan omdat partijen vrijwillig een prijskaartje hangen aan uitstoot:
100 euro per ton CO2.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus ( Geprezen zijt Gij)
Als we over ‘milieu’ spreken wordt specifiek verwezen naar een relatie die bestaat tussen de natuur en de samenleving die haar bewoont. Dat belet ons de natuur te zien als iets dat los staat van ons of louter het kader is van ons leven. We zijn in haar opgenomen, zijn deel van haar en we zijn er mee in interactie. Het is essentieel integrale oplossingen te zoeken die rekening houden met de interacties van de systemen van de natuur onderling en met de sociale systemen.

Voorbede
Laten wij bidden voor de mensen die zich bezighouden met het milieu, die nadenken over de versterking van de dijken, de natuur en de samenleving. Dat het in goede harmonie mag gaan met de gemeenten en de politiek.
Laat ons bidden.